Aktualności

2012-10-08
Informujemy, iż Firma, z którą współpracujemy w zakresie opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością przeszła z wynikiem pozytywnym międzynarodowy audyt...
2012-10-05
Miło nam poinformować, że na  Stronie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości została umieszczona informacja o naszej Firmie.
2012-10-03
Nasza Firma ubiega się aktualnie o akredytację  kilku metod badawczych, w oparciu o które nasze Laboratorium wykonuje badania dla przemysłu. Będziemy na bieżąco informować o postępach w tym temacie.
2012-10-01
Informujemy, iż Dragon Technologia otrzymała dofinansowanie na zakup  nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego.
Zobacz wszystkie aktualności

Oferta

Analizy fizyko – chemiczne

1. Oznaczanie gęstości metodą piknometryczną oraz densymetryczną
2. Oznaczanie lepkości metodą Brookfielda oraz kubkiem forda
3. Oznaczanie wytrzymałościowe (statyczne) – siła zerwania, wydłużenie przy zerwaniu, odporność na zgniatanie. Możliwość przeprowadzenia prostych prób dynamicznych przy niewielkich prędkościach. Maksymalna wartość mierzonej siły 30kN.
4. Oznaczanie składu mieszanin metodą chromatografii gazowej (detektor FID).
5. Oznaczanie odporności powłok i materiałów na ścieranie
6. Oznaczanie czasu schnięcia farb i lakierów
7. Oznaczanie przyczepności farb do podłoża metodą siatki nacięć
8. Oznaczanie przepuszczalności np. farb, tynków itp. dla pary wodnej (lub innych substancji)
9. Oznaczanie odporności na cykle zamrażania – rozmrażania
10. Oznaczenie barwy (farb, lakierów, tworzysz sztucznych, proszków, granulatów itp. oraz cieczy) w przestrzeni barw: L*a*b, L*C*h, Hunter L*a*b, Yxy, XYZ, Munsell (C), Munsell(D65), Gardnem, Hazen/Ralpha, skala jodowa. Oznaczanie odchylenia barwy od wzorca.
11. Oznaczanie stopnia roztarcia pigmentów w farbach, pastach itp.
12. Oznaczanie pH roztworu
13. Przeprowadzanie badań metodami klasycznej analizy chemicznej (miareczkowanie)
14. Inne wg ustaleń ze Zleceniodawcą