Aktualności

2012-10-08
Informujemy, iż Firma, z którą współpracujemy w zakresie opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością przeszła z wynikiem pozytywnym międzynarodowy audyt...
2012-10-05
Miło nam poinformować, że na  Stronie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości została umieszczona informacja o naszej Firmie.
2012-10-03
Nasza Firma ubiega się aktualnie o akredytację  kilku metod badawczych, w oparciu o które nasze Laboratorium wykonuje badania dla przemysłu. Będziemy na bieżąco informować o postępach w tym temacie.
2012-10-01
Informujemy, iż Dragon Technologia otrzymała dofinansowanie na zakup  nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego.
Zobacz wszystkie aktualności
Witamy

Ciągły rozwój nowych technologii, rosnące wymagania wynikające z przepisów prawnych dotyczących surowców, produktów oraz technologii wytwarzania  zmusza producentów do zwiększania nadzoru jakościowego nad oferowanymi wyrobami wprowadzanymi na rynek. W tym celu tak ważne jest aby zlecane innym  firmom prace, mające zapewnić wysoką jakość produktu, wykonywane były w sposób precyzyjny z uwzględnieniem wszelkich reguł narzuconych przez przepisy prawne a dodatkowo chroniące konsumentów i środowisko naturalne. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom powstała Firma DRAGON Technologia, która oferuje szeroki zakres usług, nowoczesny sprzęt oraz wykwalifikowany personel posiadający ogromne doświadczenie poparte wieloletnią praktyką.

Dzięki wykwalifikowanej i twórczej kadrze pracowniczej rozwinęliśmy szeroką działalność usługową, podpartą dużym doświadczeniem w dziedzinie prac badawczo – rozwojowych, doradztwa oraz budowy maszyn i urządzeń, które obejmują m.in.:

  • Poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych
  • Analizę zamienników dla składników produktów wycofywanych z rynku
  • Badania eliminujące ze składu mieszanin substancje szkodliwe
  • Opracowywanie technologii produkcji wyrobów o wyższych parametrach jakościowych, bardziej trwałych i o wyższej wytrzymałości.
  • Wykonywanie analiz właściwości fizyko – chemicznych przy użyciu wysokiej jakości sprzętu
  • Opracowywanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska
  • Sporządzanie kart charakterystyki dla substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie
  • Opracowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania atestów PZH
  • Pomoc w uzyskiwaniu certyfikatów zakładowej kontroli produkcji
  • Opracowywanie maszyn i urządzeń dla przemysłu chemicznego